AKTUALIJOS

2014-10-22
Informuojame, kad 2014 m. lapkričio mėn. Ugdymo plėtotės centras organizuoja du andragogų kvalifikacijos kėlimo mokymus pagal prancūzų kalbos modulį Vilniuje ir Kaune. Mokymai organizuojami įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis remiamą projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“.
2014-10-13
Trakuose kelios dešimtys andragogų, švietimo vadybininkų ir kitų neformalaus suaugusiųjų švietimo specialistų susipažino su naujomis tobulėjimo galimybėmis suaugusiems.

ŽURNALAS

Skaitmeninė žurnalo versija

Skaitmeninė žurnalo versija

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-07-15
Liepą priimtas naujasis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas. Jis besimokantiesiems bus naudingas ne tik dėl didesnių galimybių mokytis, kartu rengiamas planas, apibrėžiantis, kur link bus plėtojamos galimybės mokytis neformaliai, kaip Lietuvoje palaipsniui bus didinamos galimybės mokytis visą gyvenimą.
2014-06-13
Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko antrasis neseniai atkurtos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybos posėdis. Taryba apsvarstė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektą.