AKTUALIJOS

2014-09-15
Šių metų rugsėjo 10-11 d. Trakuose buvo organizuotas seminaras „PIAAC tyrimas“. Seminaro tikslas – pristatyti tarptautinio PIAAC tyrimo metodiką, rezultatus, išnagrinėti jų taikymo galimybes.
2014-09-12
Informuojame, kad 2014 m. rugsėjo – spalio mėn. Ugdymo plėtotės centras organizuos andragogų kvalifikacijos kėlimo mokymus

ŽURNALAS

Skaitmeninė žurnalo versija

Skaitmeninė žurnalo versija

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-07-15
Liepą priimtas naujasis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas. Jis besimokantiesiems bus naudingas ne tik dėl didesnių galimybių mokytis, kartu rengiamas planas, apibrėžiantis, kur link bus plėtojamos galimybės mokytis neformaliai, kaip Lietuvoje palaipsniui bus didinamos galimybės mokytis visą gyvenimą.
2014-06-13
Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko antrasis neseniai atkurtos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybos posėdis. Taryba apsvarstė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektą.