ANTRAS ETAPAS

Projektas "Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas"

Vienas svarbiausių šio etapo tikslų - didelį dėmesį planuojama skirti Trečiojo amžiaus universitetų plėtrai.

Per antrąjį etapą, kuris turėtų trukti dvejus metus, planuojamos trys pagrindinės veiklų grupės. Tai - naujų mokymosi galimybių trečiojo amžiaus asmenims sudarymas bei trečiojo amžiaus universitetų (TAU) stiprinimas, naujos metodinės medžiagos parengimas, taip pat suaugusiųjų ir andragogų mokymai.

Pirmosios veiklų grupės metu numatoma atlikti TAU sistemos veiklos analizę, organizuoti mokymus šios srities darbuotojams ir besimokantiems, parengti mokomąją literatūrą bei sukurti mokomąjį filmą. Tiesioginė tikslinė grupė - daugiau kaip 530 asmenų.

Antrosios veiklų grupės metu planuojama sukurti 9 naujus mokymosi modulius, išversti teorinės ir metodinės literatūros bei ją išplatinti tikslinei auditorijai bei švietimo institucijoms ir bibliotekoms.

Įgyvendinant trečiąją veiklų grupę, numatoma surengti suaugusiųjų mokymus pagal 19 modulių 25 savivaldybėse bei andragogų kvalifikacijos tobulinimo kursus, o taip pat organizuoti stažuotes užsienio šalių suaugusiųjų švietimo institucijose. Mokymuose galės dalyvauti 2500 suaugusiųjų bei daugiau kaip 230 andragogų ir švietimo vadybininkų.

Projekto metu vykdomos ir didelio susidomėjimo susilaukusios I-ojo etapo veiklos - numatytas tolimesnis netradicinių mokymosi formų parengimas ir diegimas. Įgyvendinant projektą numatyta vykdyti 12-os edukacinių radijo laidų ciklų, mokomųjų filmų ir socialinių vaizdo klipų transliacijas, leisti garsines knygas, rengti mokomąją medžiagą vaizdo įrašų pavidalu, leisti žurnalą bei administruoti informacinį portalą „Suaugusiųjų švietimas“.

Šis projektas - viena didžiausių pastarojo metu iniciatyvų, skirtų sisteminei neformalaus suaugusiųjų švietimo plėtrai. Projektas įgyvendina pagrindinius Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos (2008) prioritetus.

Antrojo etapo projekto veikloms įgyvendinti skirta 9 525 180 litų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2012 m. vasario 22 d. – 2015 m. vasario 21 d

Projektą vykdo

Ugdymo plėtotės centras

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-02-08
Suaugusiųjų švietimo ekspertė, socialinių mokslų daktarė Živilė Navikienė sako, jog mokymasis visą gyvenimą atveria anksčiau nematytus ir nepažintus horizontus. Ji vardija, jog andragoginė veikla sudarė sąlygas padaryti ne vieną atradimą, kuris pakeitė jos gyvenimą, leido į save ir aplinkinius pažvelgti iš šalies, o kasdienybę vertinti kūrybiškai ir vis naujame kontekste.
2014-01-29
Statistikos departamentas paskelbė, kad mokymosi visą gyvenimą lygis (tų, kurie bent kartą per metus dalyvavo kursuose, seminaruose, mokėsi savarankiškai) Lietuvoje sumažėjo 16 proc., palyginti su 2005 metais. Esame vieni iš atsiliekančių Europoje, pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo rodiklius lenkiame tik keletą Europos Sąjungos (ES) šalių.