Vilniaus Buhalterių Grupė

Į SĄRAŠĄ
Miestas Vilnius
Adresas Konstitucijos pr. 23B-305
(8 5) 204 15 43
www.vbgrupe.lt
Siųsti užklausą
X
Telefonas: El. paštas: Jūsų tekstas:

Visada Jūsų poreikius atitinkančios paslaugos

Vilniaus buhalterių grupės specialistai kiekvieną buhalterinės apskaitos paslaugų paketą formuoja taikydami lanksčią kainodaros sistemą ir visuomet atsižvelgia į konkrečius Jūsų poreikius bei verslo finansines galimybes.

Pagal konkretaus verslo profilį, paslaugų paketas gali būti išplėstas, tačiau standartinė jo forma įtraukia šias Vilniaus buhalterių grupės atsakomybes ir padeda steigti UAB:

 • Pirkimų apskaita (apskaitoma sumine išraiška, t.y. nevedant prekių sandėlio);
 • Pardavimų apskaita (apskaitoma sumine išraiška, t.y. nevedant prekių sandėlio; išrašytas pardavimų sąskaitas faktūras klientas pateikia paslaugų teikėjui, o paslaugų teikėjas jas registruoja atitinkamuose apskaitos registruose);
 • Kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaita (pagal faktiškai gautus ar išmokėtus pinigus klientas pinigų išmokėjimo / gavimo metu surašo atitinkamai kasos pajamų/ išlaidų orderius ir juos pateikia paslaugų teikėjui, o paslaugų teikėjas juos registruoja atitinkamuose apskaitos registruose);
 • Mokėjimo pavedimų apskaita (klientas pateikia paslaugų teikėjui banko sąskaitos išrašą, pagal kurį kiekviena atlikta operacija registruojama atitinkamuose apskaitos registruose);
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas (paslaugų teikėjas apskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir įtraukia į atitinkamus apskaitos registrus);
 • Avanso apyskaitos (paslaugų teikėjas surašo avanso apyskaitas pagal kliento pateiktus duomenis);
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Deklaracijos mokesčių inspekcijai (PVM deklaracijos, Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos ir kitos įmonėms privalomos deklaracijos);
 • Deklaracijos Sodrai (ketvirtinės deklaracijos, pranešimai apie darbuotojų priėmimą ir atleidimą).
 • Ataskaitos Statistikos departamentui;
  Metinė finansinė atskaitomybė (balansas, Pelno nuostolio ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas);