Pramonės įmonės ir energetinis auditas

pramonė ir energetinis auditas

Didėjant energijos kainoms, griežtėjant aplinkosaugos reikalavimams ir teisės aktų nuostatoms, įmonės turi ieškoti būdų kaip sumažinti savo energijos sąnaudas ir optimizuoti jos naudojimą. Vienas iš efektyviausių būdų tai padaryti yra atlikti energetinį auditą ir tuomet optimizuoti energijos vartojimą.

Šiame straipsnyje aptarsime svarbiausius argumentus, kodėl pramonės įmonės turėtų pasirinkti šį kelią.

Energetinio audito paslaugą galite įsigyti pramonesauditas.lt→

Sritys, kur galima sutaupyti

Pagrindinis energetinio audito tikslas yra nustatyti sritis, kuriose įmonė gali efektyviau naudoti energiją ir taip taupyti išlaidas.

Per audito procesą išsamiai analizuojamas įmonės energijos vartojimo modelis, identifikuojamos energijos suvartojimo sritys ir nustatomos potencialios taupymo galimybės, tokios kaip gamybos proceso efektyvumo tobulinimas, įrangos pakeitimai, apšvietimo pakeitimas ar pastato izoliacijos atnaujinimas.

Konkurencingumo išlaikymas

Efektyviau naudojant energiją gali suteikti įmonei konkurencinį pranašumą rinkoje. Įmonės, kurių veikla grindžiama energijos taupymo priemonėmis, gali būti vertinamos kaip tvarios ir atsakingos. Tai gali padidinti jų reputaciją klientų ir verslo partnerių akyse, pritraukti naujus klientus ir plėsti verslo galimybes.

lemputė energetinis auditas

Energijos Sąnaudų Sumažinimas

Nors energetinio audito pradžioje gali tekti padaryti reikšmingų investicijų, ilgalaikėje perspektyvoje tai atsiperka sumažėjus energijos sąnaudoms. Taigi, investicijos į energijos efektyvumą gali sutaupyti įmonei didžiules pinigų sumas.

Energetinis auditas suteikia įmonėms aiškią informaciją apie jų energijos naudojimą ir padeda nustatyti, kur galima įgyvendinti veiksmingus taupymo sprendimus.

Teisiniai reikalavimai

Daugelis šalių taiko ganėtinai griežtas teisės aktų nuostatas, reikalaujančias, kad įmonės mažintų savo energijos vartojimą.

Lietuvoje pramonės įmonės yra įpareigotos atlikti energetinį auditą, kuriame pateikiamos ekonomiškai pagrįstos energijos taupymo priemonės, kurios pritaikytos pagal konkrečios įmonės poreikius. Tai turi būti atliekama ne rečiau, kaip kas 4 metai.

Investuojant į energetinį auditą ir įgyvendinant jo rekomendacijas, įmonės gali užtikrinti, kad jos veikla atitinka nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimus, taip išvengti baudų ir kitų teisinių pasekmių.

Aplinkosaugos Reikalavimai

Dėl didėjančių energijos kainų bei vis griežtesnių aplinkosaugos ir teisės aktų reikalavimų, įmonės turi ieškoti būdų sumažinti savo energijos sąnaudas ir efektyviau naudoti turimas resursus.

Sumažėjęs energijos vartojimas padeda apsaugoti aplinką, mažindamas išmetamųjų teršalų kiekį ir ekologinę taršą. Tai padeda įmonėms geriau valdyti riziką ir įveikti aplinkosaugos iššūkius, prisidedant prie ilgalaikio tvarumo.

darbas energetinis auditas

Komfortiškesnė Darbo Aplinka

Dauguma energetinio audito rekomendacijų ne tik padeda sumažinti energijos sąnaudas, bet ir pagerina patalpų komforto sąlygas. Tai gali būti gerai izoliuoti patalpų sienos, geresnės šildymo ar aušinimo sistemos arba kokybiškesnis apšvietimas.

Kaip pasiruošti energetiniam auditui?

Pasiruošimas energetiniam auditui yra labai svarbus žingsnis sėkmingam audito atlikimui ir teisingam gautų rezultatų vertinimui. Štai keletas veiksmų, kuriuos galite atlikti, kad kuo geriau pasiruoštumėte:

 • Surinkite informaciją apie energijos vartojimą
 • Surinkite svarbią dokumentaciją
 • Suburkite komandą
 • Parengiamieji darbai
 • Nustatykite tikslus
 • Planuokite laiką ir resursus
 • Pasikonsultuokite su profesionalais

pasiruošimas energetinis auditas

Įmonėje turėtų būti kaupiama visa dokumentacija, susijusi su pastato ar įmonės energijos naudojimu. Tai gali būti kasmėnesinės sąskaitos už elektros energiją, kitas komunalines paslaugas, įrangos ir įrengimų techninės specifikacijos, energetinio naudingumo sertifikatai ir kt.

Taip pat verta rinkti duomenis apie pastato charakteristikas, gamybos procesus, darbuotojų darbo laiką ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos energijos vartojimui.

Atlikite preliminarius darbus, prieš pradedant auditą. Tai gali apimti pastato apžiūrą, įrangos patikrinimą, galimų energijos taupymo priemonių identifikavimą ir kitus veiksmus, kurie padės geriau suprasti esamą situaciją.

Sudarykite komandą iš techninių specialistų, finansinių ekspertų ir kitų atitinkamų darbuotojų, kuri bus atsakinga už energetinio audito organizavimą ir vykdymą.
Reikia suformuoti aiškius ir realius tikslus – pavyzdžiui, tam tikru procentu sumažėjusios energijos sąnaudos, pagerintas įmonės energetinis naudingumas ar kitos konkrečios užduotys.

Jei reikia, pasikonsultuokite su energijos vartojimo specialistais ar energetikos srities konsultantais. Energijos tiekėjai vykdo švietimo ir konsultavimo veiklas, kurios padeda vartotojams sklandžiau diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. Įmonė gali kreiptis į energijos tiekėją dėl konsultacijos arba pakviesti specialistą tiesiogiai atvykti į įmonės objektą.

Energetinio audito lygiai

Energetinio audito lygiai dažnai skiriasi priklausomai nuo šalies arba regiono. Tačiau čia yra bendri pagrindiniai energetinio audito lygiai:

 • Pirmasis lygis. Tai būna pagrindinis arba preliminarus energijos auditas. Jis suprantamas kaip informacijos apie energijos suvartojimą ir energijos sąnaudas rinkimas. Šio lygio auditas dažniausiai skirtas gauti bendrą energijos vartojimo vaizdą ir identifikuoti pagrindinius taupymo būdus.
 • Antrasis lygis. Šiame etape atliekamas išsamesnis energijos auditas. Tai jau detali energijos vartojimo analizė, įtraukiant įvairius procesus, sistemas ir įrangą. Taip pat gali būti atliekama techninė diagnostika, siekiant nustatyti specifinius energijos taupymo būdus.
 • Trečiasis lygis. Tai gilesnis ir išsamesnis auditas, kuris gali būti atliekamas tik esant konkrečioms sąlygoms arba poreikiams. Tai išsamesnė techninė analizė, taip pat ekonominės naudos vertinimas ir rekomendacijų įgyvendinimo planavimas.
 • Ketvirtasis lygis. Kartais vadinamas „inžineriniu” ar „detaliu” auditu, šis lygis yra labai išsami ir giliai techninė analizė, kurią atlieka inžinieriai arba ekspertai. Tai išsami įrangos ir sistemų diagnostika, taip pat gali įtraukti sudėtingesni matematiniai modeliai ir simuliacijos.
 • Penktasis lygis. Tai gali būti vadinama „sudėtingo modeliavimo” arba „specializuoto” audito lygiu. Jis apima sudėtingas technologijas, specializuotas sistemas arba labai specifinius pramonės procesus. Šiame lygyje gali būti įtraukiami labai specializuoti ekspertai ir gilios techninės žinios.

Išvada

Efektyvus energijos vartojimas yra esminis pramonės sektoriaus veiklos elementas, kuris lemia įmonės sėkmę ir konkurencingumą. Energetinis auditas yra puiki galimybė, leidžianti pramonės įmonėms efektyviau naudoti energiją.

Investicijos į energetinį auditą ir gautų rekomendacijų įgyvendinimas per ilgalaikį laikotarpį gali sutaupyti pramonės įmonėms didžiules pinigų sumas, pagerinti jų reputaciją kaip tvarios ir atsakingos pramonės įmonės.

Be to, energetinio audito poveikis yra ženkliai platesnis, nei tik sumažinti sąnaudas. Jis taip pat yra svarbus žingsnis link tvarios plėtros, mažesnio ekologinio pėdsako ir geresnių gyvenimo bei darbo sąlygų.

Informacijos šaltinis www.pramonesauditas.lt

Susiję Įrašai

Verslas
Taip Pat Skaitykite
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Įvertinimų dar nėra)
Loading...