Vienintelio akcininko sprendimas

vienintelio akcininko sprendimasVienintelio akcininko sprendimas – tai atvejis, kai vietoje įprasto visuotinio akcininkų susirinkimo, svarbiausius įmonės sprendimus priima vienas asmuo.

Tokia situacija būna tuomet kai šis asmuo ir yra vienintelis įmonės akcininkas.

Asmens priimti sprendimai juridiškai turės tokį pat svorį kaip ir visuotinio akcininkų susirinkimo, skirsis tik sprendimuose dalyvaujančių asmenų skaičius. [toc]

Šiame straipsnyje plačiau aptarsime “Vienintelio akcininko sprendimo” situaciją įmonėse.

Kokie sprendimai gali būti priimami vienintelio akcininko sprendimu?

Kaip ir minėjome, vienintelis akcininko sprendimas atitinka visuotinį akcininkų susirinkimą įmonėje turinčioje daugiau dalininkų. Taigi, iš esmės vienas žmogus čia priima tuos įmonės sprendimus kuriuos paprastai priima akcininkų grupė.

Sprendimai, kaip pavyzdys, gali būti:

Vienintelio akcininko sprendimas dėl bendrovės vadovo

Vienintelio akcininku sprendimu gali būti paskirtas arba atleistas įmonės direktorius/vadovas, nustatomas jo atlyginimas, įtvirtinamos/keičiamos jo pareigybės, skiriamos nuobaudos ir paskatinimai.

Kaip ir įprastai kitais atvejais, vadovas savo pareigas pradeda arba nustoja eiti nuo vienintelio akcininko sprendimu paskirtos jam dienos.

Verslo valdymo sistemų apžvalga →

Vienintelio akcininko sprendimas pakeisti adresą

Kitas dalykas kurį dažnai reikia priimti akcininkams – pakeisti įmonės buveinės adresą. Vieninteliu akcininko sprendimu, įmonės akcininkas priima sprendimą keisti juridinio asmens adresą į naują, atitinkantį LR teisės aktus.

Sprendimo dėl adreso keitimo dokumentą vėliau reikės perduoti į Registrų Centrą, tam, kad būtų patvirtinti pokyčiai esamuose dokumentuose.

Vienintelio akcininko sprendimas dėl įstatų keitimo

Ne tik naujas buveinės adresas, tačiau tokie dalykai kaip įmonės pavadinimas, jos veiklos apibrėžimas ar valdžios struktūra taip pat gali būti nusprendžiami pakeisti vienintelio akcininko sprendimo pagalba.

Kitaip tariant, tokiu sprendimu galima keisti pagrindinius įmonės įstatus. Tai ir yra įrašoma sprendimo dokumente. Vėliau atitinkami dokumentai, įskaitant ir naujus įstatus turi būti pateikiami notarui (Kad juos patikrintų) ir Registrų Centrui (kad juos patvirtinti).

Vienintelio akcininko sprendimas dėl finansinės atskaitomybės/pelno

Taip pat svarbu paminėti ir finansinę atskaitomybę. Vienintelio akcininko sprendimu gali būti patvirtinama arba atmetama įmonės metinė finansinės ataskaita, taip pat priimamas sprendimas dėl pelno ar nuostolio paskirstymo.

Jei įmonė dirba pelningai, remiantis įmonės įstatais, galima išmokėti jos dividendus ar paskirstyti pelną kitur. Tokiu atveju jei įmonė dirba nuostolingai, galima priimti sprendimą dėl nuostolio perkėlimo į kitus metus, jei įmonė šiuo metu negali atsiskaityti už savo prievoles.

ir kt.

Vienintelis akcininko sprendimas – galimo dokumento pavyzdys (struktūra)

Šio dokumento struktūra labai paprasta:

  • Centre viršuje surašomi pagrindiniai įmonės rekvizitai
  • Tuomet surašomi akcininko duomenys ir priimti sprendimai
  • Dokumentas užbaigiamas Vardu Pavarde ir parašu.

Galimas dokumento pavyzdys:

UAB „Įmonė“
(toliau – „Bendrovė“)
Juridinio asmens kodas xxxxxxxx
Buveinės adresas Gatvininkų g. 1-1, Vilnius

VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS Nr. xxxx
2020-06-01, Vilnius

Vardenis Pavardenis, asmens kodas xxxxxxxxxxx, gyvenantis Gatvininkų g. 50, Grigiškių m., Vilniaus r. sav., Lietuvos Respublika, būdamas vieninteliu Bendrovės akcininku, turinčiu xxx vnt, t.y. 100 proc. Bendrovės akcijų, šiuo nusprendė:

  1. Pakeisti Bendrovės buveinės adresą į [naujas pavadinimas].
  2. Paskirti Bendrovės direktoriumi V. P., asmens kodas xxxxxxxxxxx, gyv. Gatvininkų 89-12, Vilnius, Lietuvos Respublika, nuo 2020m. vasario 1 d.
  3. Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją atsižvelgiant į pasikeitusį adresą ir LR akcinių bendrovių įstatymą.
  4. Patvirtinti 20xx metinę finansinę atskaitomybę.
  5. Perkelti bendrovės nuostolį į kitus metus.

Vienintelis akcininkas

Vardenis Pavardenis
(Parašas)

Pabaigai

Aptarėme Vienintelio akcininko sprendimo klausimą. Svarbiausia ką reikia žinoti yra tai, jog pagrindinis įmonės akcininkas priima esminius su įmone susijusius sprendimus ir iš esmės yra akcininkų susirinkimo didesnėje įmonėje atitikmuo.

Taigi, nuo šio asmens priklauso labai daug ir kaip toliau savo veiklą vystys juridinis asmuo.

Susiję Įrašai

Verslas
Taip Pat Skaitykite
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
balsų skaičius - 3
vidutinis įvertinimas - 5,00 iš 5
Loading...