Santuokos nutraukimas. Kaip tai padaryti greitai ir paprastai?

Santuokos nutraukimas

Skyrybos – didelius emocinius ir psichologinius išbandymus atnešantis dalykas. Apart to, asmenys, kurie nusprendžia eiti šiuo keliu, susiduria su įvairiais teisiniais klausimais, kuriems rasti paprastus atsakymus ne visada yra paprasta.

Tam, kad skyrybų procedūra būtų kaip įmanoma lengvesnė abiem šalims, svarbu išsamiai išnagrinėti pagrindines skyrybų metodikas ir išsiaiškinti svarbiausias procedūros dalis, įskaitant vaikų auginimo ir turto dalybos klausimus.

Pradėti greitą skyrybų procesą galima ir internetu. Daugiau informacijos: teisesangelai.lt.

Pagrindinės santuokos nutraukimo galimybės Lietuvoje

Santuokos nutraukimas Lietuvoje gali būti inicijuotas pagal tris pagrindinius scenarijus: abiejų šalių susitarimu, pagal vieno iš sutuoktinių iniciatyvą, arba remiantis vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės faktoriumi.

Santuokos nutraukimas abipusiu sutarimu

Šis metodas yra pasirenkamas tuomet, kai sutuoktiniai vieningai sutinka nutraukti santuoką ir jau yra susitarę dėl visų susijusių aspektų, tokių kaip turtas, vaikų auklėjimas ir finansinio išlaikymo prievolės.

Tokia procedūra dažniausiai vykdoma greičiau ir sukelia mažiau emocinės įtampos, nes šalių bendradarbiavimas užtikrina spartesnį susitarimo pasiekimą.

Santuokos nutraukimas vieno iš sutuoktinių prašymu

Santuoką galima nutraukti vienašališkai, jeigu įrodoma bent viena iš šių sąlygų:

  • Sutuoktiniai gyveno atskirai daugiau nei metus, o jų atskiro gyvenimo faktas yra teisiškai patvirtintas.
  • Vienas iš sutuoktinių yra pripažintas teismo kaip neveiksnus arba ribotai veiksnus civilinėje teisėje.
  • Vienas iš sutuoktinių yra pripažintas teismo kaip dingęs be žinios asmuo.
  • Vienas iš sutuoktinių atlieka laisvės atėmimo bausmę už netyčinį nusikaltimą ilgiau nei metus.

Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės

Jei nėra taikytina nei viena iš aukščiau išdėstytų sąlygų, santuoka gali būti nutraukta remiantis sutuoktinių kaltės principu. Kaltė gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, neištikimybė, smurtas ar kitokie santuokos pažeidimai, numatyti teisės aktuose. Teismas atidžiai išnagrinėja kaltės įrodymus ir sprendžia pagrindinius klausimus, tokie kaip turtas, vaikų auginimas ir alimentai, remdamasis pateiktais argumentais.

Kiekvienas iš šių atvejų reikalauja gilių teisinių žinių ir griežto procedūrų laikymosi. Rekomenduojama kreiptis į profesionalius teisininkus kurie specializuojasi skyrybų srityje, tam,  kad gautumėte tinkamą konsultaciją ir pagalbą. Santuokos nutraukimas yra svarbus žingsnis, turintis ilgalaikių pasekmių tiek sutuoktiniams, tiek jų vaikams, todėl sprendimai turėtų būti priimami atsakingai ir informuotai.

Vaikų interesų užtikrinimas skyrybų procese

Skyrybų metu itin svarbu atkreipti dėmesį į vaikų interesų apsaugą. Skyrybos reiškia didelį emocinį iššūkį ne tik sutuoktiniams, bet ir jų vaikams, todėl būtina užtikrinti, kad per viso skyrybų proceso metu būtų atidžiai saugomos ir ginamos vaikų teisės bei jų gerovė.

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas

Pirmenybė turi būti teikiama tėvų susitarimui dėl vaiko gyvenamosios vietos. Jei tėvai nepasiekia sutarimo, teismas priima sprendimą, orientuodamasis į vaiko gerovę ir jo interesus, siekiant nustatyti jam palankiausią gyvenamąją vietą.

Susitikimų su vaiku organizavimas

Labai svarbu apibrėžti susitikimų su vaiku tvarką tėvui, su kuriuo vaikas negyvena. Susitikimų planas turėtų būti sudarytas taip, kad vaikas galėtų išlaikyti artimus ir pozityvius santykius su abiem tėvais. Susitikimų tvarkos nustatymas turėtų atsižvelgti į vaiko gerovę, tėvų poreikius ir jų gyvenimo aplinkybes.

Vaiko finansinis palaikymas

Abi šalys privalo prisiimti atsakomybę už vaiko finansinį išlaikymą, atsižvelgiant į jo poreikius ir tėvų ekonominę padėtį. Jeigu tėvai negali susitarti dėl finansinio palaikymo, teismas nustato alimentų dydį, kuris užtikrintų vaiko būtinųjų materialinių poreikių patenkinimą.

Svarbiausia, kad visi šie sprendimai būtų priimti siekiant geriausio intereso vaikui, atidžiai įvertinant jo emocinę bei fizinę būklę, švietimo poreikius ir ryšius su šeimos nariais.

Skyrybų procese teismo nustatyti įpareigojimai yra būtini vykdyti abiem tėvams, o jų laikymasis yra kritiškai svarbus siekiant garantuoti vaiko gerovę.

Turto pasidalijimas skyrybų procese

Skyrybų metu, turtų pasidalijimas dažnai tampa itin sudėtinga ir daug konfliktų keliančia sritimi. Siekiant, kad sutuoktiniai galėtų sklandžiai pradėti naują gyvenimo etapą, reikalingas teisingas ir nešališkas turto dalybų procesas.

Pagal Lietuvos teisę, bendrai santuokoje įgytas turtas dažniausiai dalijamas pusiau, tai yra, viskas, kas įgyta būnant santuokoje, laikoma abiejų sutuoktinių bendrąja nuosavybe, nepriklausomai nuo kiekvieno iš jų finansinio įnašo.

Šiame bendrame turte yra įtraukiamas ne tik nekilnojamas turtas, transporto priemonės, bet ir bendros skolos. Tačiau egzistuoja išimčių. Pavyzdžiui, turtas, gautas dovanų ar paveldėjimo būdu, bei asmeniniai daiktai, pavyzdžiui, drabužiai ar juvelyriniai dirbiniai, paprastai nėra laikomi bendra nuosavybe ir priklauso tam asmeniui, kuriam jie buvo skirti.

Kartais sutuoktiniai gali turėti išankstinius susitarimus dėl turto pasidalijimo, kaip antai priešsantuokinę sutartį, kuri gali apibrėžti kitokias turtų dalybos sąlygas.

Jei sutuoktiniams nepavyksta pasiekti susitarimo dėl turto dalybų, šią problemą sprendžia teismas. Teismas kruopščiai analizuoja kiekvieno sutuoktinio finansinę situaciją, jų indėlį į bendrą turtą ir kitas svarbias aplinkybes.

Teismo tikslas – surasti teisingą sprendimą, kuris būtų priimtinas abiem šalims.

Pabaigai

Skyrybų procesas yra svarbus gyvenimo etapas, kuriam būtina skirti pakankamai dėmesio ir atsakingai planuoti visus veiksmus.

Įsitraukiant kvalifikuotiems šeimos teisės ekspertams, galima pasiekti sklandžias skyrybas, mažinant emocinę bei finansinę naštą abiem pusėms.

Susiję Įrašai

Požiūris
Taip Pat Skaitykite
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
balsų skaičius - 1
vidutinis įvertinimas - 5,00 iš 5
Loading...