Domiuosi technologijomis laisvalaikiui ir darbui

Kai sužinojau apie planuojamus mokymus, galėjau rinktis iš trijų kursų: švietimo media formomis, suaugusiųjų meninio ugdymo ir teisinio raštingumo, tačiau pirmasis dalykas mane sudomino labiausiai, nes manau, kad šias žinias galima daugeliu atvejų pritaikyti.

Technology Dekstop Wallpapers
Technologijos „Pixelsart.net“ nuotr.

Per Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo ir Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ mokymus sužinojau naujų dalykų: teko dirbti su nuotraukų redagavimo programa „Photoshop“, piešimo programa „CorelDraw“ ir kitomis programomis, kuriomis galima apdoroti skaitmeninę medžiagą. Kursų metu, kad būtų operatyviau bendravome su per sukurtą grupę elektroninėje erdvėje, į kurią dėstytojas atsiųsdavo pranešimus. Be to, į užsiėmimus buvo atvažiavęs kviestinis dėstytojas – iš Šiaulių fotografas Rolandas Parafinavičius.

Baigiamajam atsiskaitymui kiekvienas grupės narys gavo po atskirą užduotį, pavyzdžiui, vienam teko paruošti skelbimą, kitam – plakatą, tai buvo tarsi egzaminas. Pasibaigus kursui galiu pasakyti, kad gautas žinias pritaikysiu. Gavau ir padalomosios medžiagos apie meninį dizainą, spalvas, kurią vėliau pasiskaitęs panaudosiu kurdamas pateiktis ar siužetus.

Tai buvo pirmieji mokymai, kuriuose dalyvavau siekdamas daugiau sužinoti ir išmokti apie filmavimo techniką. Tiesa, anksčiau esu lankęs standartinius kompiuterio raštingumo kursus.

Nuo 2010 m. kovo iki 2011 m. sausio dalyvavau profesoriaus Kęstučio Masiulio paskaitų cikle ir išklausiau paskaitas temomis „Viešojo valdymo naujovė: administravimą keičia vadyba“, „Strateginis valdymas“, „Pokyčių valdymas“, „Personalo vadyba“, „Laiko valdymas“ bei „Įtakojimas ir manipuliavimas“. Tai taip pat buvo nemokamos paskaitos, į kurias ateidavo nemažai klausytojų.

Savarankiškai esu mokęsis esperanto kalbos, kurios pagrindus įgijau mokydamasis universitete, kiekvieną dieną į elektroninio pašto dėžutę gaudamas po vieną žodį išmokti. Dabar, kai turiu daug darbo, šeimą, šį mokymąsi atidėjau. Jei ateityje pasitaikys galimybė vėl dalyvauti mokymuose, norėčiau pagilinti žinias teisės srityje, nes ja domėjausi ir studijų metu.

Aš dirbu biologijos mokytoju, tad tobulintis man reikia nuolat. Mokiniams temas dažnai pristatau naudodamas pateiktis, o jas reikia padaryti įdomias. Taip, naudodamas informacines technologijas, fotografavimą, filmavimą, tikiuosi atitraukti vaikus nuo kompiuterių, paskatindamas domėtis gamta.

Laisvalaikiu, daugiau nei 15 metų su pertraukomis, atlieku gamtos stebėjimus registruodamas atmosferos slėgį, kritulius, temperatūrą ir kitus duomenis, kuriuos ketinu perkelti į kompiuterinę programą ir juos apdoroti taip, kad matytųsi dėsningumai. Aišku, dabar jie matosi ir popieriaus lapuose, galiu iš jų padaryti mažas išvadas, bet technologijos padėtų įžvelgti daugiau.

Manau, kad mokytis reikia nuolat, nes jei smegenys, ar bet kuris kitas organas, nedirbs, jos praras savo funkciją. O pradėti mokytis galima bet kada ir nebūtina tam lankyti paskaitų, juk pasimokyti galima ir iš peržiūrėto filmo, spektaklio ar parodos.

Antra vertus, galioja teisybė, jog jeigu mažai žinai, tai mažai ir nežinai, o kai įgyji daugiau žinių bet kokioje srityje, atrodo, jog nežinai dar daugiau dalykų, nes suvokimas tampa platesnis, interesų spektras padidėja. Todėl esu už mokymąsi visą gyvenimą.

Juozas Pocius
Biologijos mokytojas
Kelmė

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Įvertinimų dar nėra)
Loading...